top of page
Colored Eggs

miesięcznik
społeczno-kulturalny

Sand Dune
wydarzenia marcowo-kwietniowe

/ wydarzenia marcowo-kwietniowe 2023

Kalejdoskop.png
images_image2.jpg

POLISH   KALEIDOSCOPE   CHICAGO

 

What Is Polish Kaleidoscope Chicago?

The project features dozens of first and second-generation Polish Immigrants who reside in Chicago and contribute to the complex, colorful image of the Polish community ("Kaleidoscope").To be included in the project, individuals needed to have knowledge of the Polish language, identify with Polish heritage, and act as ambassadors of Polish culture.
The ultimate goal of the project is to present the various aspects of Polish identity in Chicago, without relying on stereotypes. Through the Kaleidoscop project, the audience can appreciate the unique and multifaceted nature of the Polish community in Chicago.

When Is It Done?

The photography project "Polish Kaleidoscope Chicago" was completed in 2022, and preparations are now underway for the exhibition, including photo selection and the selection of printing service providers, sponsors and media partners. The exhibition opening is planned for April 28- May 27, 2023 at Dwell Studio in Chicago.

Who Are They?

The subjects of the photography project "Polish Kaleidoscope Chicago" can be seen as ambassadors of Polish culture. They represent the rich and diverse heritage of Polish people living in Chicago, and their portraits are a testament to the contribution that Polish culture has made to the city. By showcasing the achievements, activities and their passions, the project aims to present a multifaceted image of Polish identity and culture, free from stereotypes. The project's subjects serve as cultural ambassadors, promoting the rich history and traditions of the Polish community in Chicago to a wider audience.

Who is "Polish Kaleidoscope Chicago" for?

We want everyone to enjoy our project! Our aim is to make it accessible and interesting for a wide range of audiences. We hope to reach both non-Poles living in the Chicago metropolitan area who may not know much about the Polish community and culture, as well as members of the Polonia who are excited to learn about the stories and accomplishments of other Poles living in the same region.

Who is The Author Grzegorz Litynski?

Grzegorz is a documentary photographer with extensive experience and expertise in visual storytelling and environmental portraits. His particular interests are the projects involving people and the socio-cultural context. Grzegorz is an academic teacher and head of the Faculty of Travel and Documentary Photography at the Academy of Silesia in Katowice, Poland.
Grzegorz carried out the documentary projects for various organizations incl the Italian Embassy in Poland, Deutsches Polen Institute in Darmstadt, Germany, USA, University of Wrocław, Aeroclub of Poland, Prison Service, various cultural institutions and international NGOs. He works on commission and runs many long-term personal photography projects.
Grzegorz exhibited his works among others during the European Capital of Culture in Wroclaw 2016, at the National Culture Center in Warsaw, Ghetto Fighters House in Israel, Minnesota State Capitol in St. Paul, Deutsches Polen-Institute in Germany, Ukrainian National Museum and Dwell Studio in Chicago. His outdoor exhibition in Warsaw was opened personally by the President of Poland. 
Grzegorz runs photography courses for various organizations incl Training Center of the Academy of Silesia in Katowice, Press Officers of the Prison Service, and Akademie am Tönsberg. He is the lead photographer at the Deutsches Polen-Institut in Darmstadt, Germany.
Grzegorz is the author of two textbooks on photography printed by the Academy of Silesia in Katowice in 2018 and 2019.

Making of "Polish Kaleidoscope Chicago"

Welcome to our "Polish Kaleidoscope Chicago" photo shoot sneak peek! We are excited to share with you a glimpse into the photo shoot for the project. We will show you just enough to spark your curiosity and we are inviting you to the opening of the Exposition on April 28th. - Photos By Greg Grzywacz

POLSKI   KALEJDOSKOP  -  CHICAGO
 

Czym jest Polski Kalejdoskop Chicago?
W projekcie biorą udział dziesiątki polskich imigrantów pierwszego i drugiego pokolenia, którzy mieszkają w Chicag
o

i współtworzą złożony, barwny obraz Polonii (Kalejdoskop). Aby wziąć udział w projekcie, osoby musiały znać język polski , identyfikować się z polskim dziedzictwem i działać jako ambasadorzy polskiej kultury.
Nadrzędnym celem projektu jest pokazanie różnych aspektów polskiej to
żsamości w Chicago, bez odwoływania się do stereotypów. Dzięki projektowi Kaleidoscop widzowie mogą docenić wyjątkowy i wieloaspektowy charakter Polonii

w Chicago.

Kiedy?
Projekt fotograficzny „Polski Kalejdoskop
 Chicago” został zakończony w 2022 roku. Obecnie trwają przygotowania do wystawy, w tym: selekcja zdjęć, wybór dostawców usług poligraficznych, sponsorów i partnerów medialnych. Końcowy efekt wszystkich działań, a więc wystawa w Dwell Studio - Chicago, będzie eksponowana w dniach 29 kwietnia 2023 - 27 maja 2023. W trakcie wystawy odbędą się liczne dodatkowe spotkania, o których poinformujemy niebawem. 

Kim oni są?
Bohaterów fotograficznego projektu „Polski Kalejdoskop Chicago” można postrzegać jako ambasadorów polskiej kultury. Reprezentują bogate i różnorodne dziedzictwo Polaków mieszkających w Chicago, a ich portrety są świadectwem wkładu, jaki polska kultura wniosła do miasta. Poprzez pokazanie dokonań, działań i pasji, projekt ma na celu przedstawienie wieloaspektowego, wolnego od stereotypów obrazu polskiej tożsamości i kultury. Podmioty projektu pełnią rolę ambasadorów kultury, promując bogatą historię i tradycje Polonii Chicago szerszej publiczności.

Dla kogo jest „Polski Kalejdoskop Chicago”?
Chcemy, aby wszyscy cieszyli się naszym projektem! Naszym celem jest uczynienie go dostępnym i interesującym dla szerokiego grona odbiorców. Mamy nadzieję dotrzeć zarówno do nie-Polaków mieszkających w obszarze metropolitalnym Chicago, którzy mogą nie wiedzieć zbyt wiele o polskiej społeczności i kulturze, jak i do członków Polonii, którzy są podekscytowani poznaniem historii i dokonań innych Polaków mieszkających w tej samej region.

Kim jest autor Grzegorz Lityński?
Grzegorz jest fotografem-dokumentalistą z dużym doświadczeniem i wiedzą w zakresie wizualnego opowiadania historii i portretów środowiskowych. Jego szczególne zainteresowania to projekty angażujące ludzi i kontekst społeczno-kulturowy. Grzegorz jest nauczycielem akademickim i kierownikiem Katedry Fotografii Podróżniczej i Dokumentalnej Akademii Śląskiej w Katowicach.
Grzegorz realizował projekty dokumentalne dla różnych organizacji, w tym Ambasady Włoch w Polsce, Instytutu Deutsches Polen w Darmstadt, Niemcy, USA, Uniwersytetu Wrocławskiego, Aeroklubu Polskiego, Służby Więziennej, różnych instytucji kulturalnych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Pracuje na zlecenie i prowadzi wiele długoterminowych projektów fotografii osobistej.
Grzegorz wystawiał swoje prace m.in. podczas Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu 2016, w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, Ghetto Fighters House w Izraelu, Minnesota State Capitol w St. Paul, Deutsches Polen-Institute w Niemczech, Ukraińskim Muzeum Narodowym i Dwell Studio w Chicago. Jego wystawę plenerową w Warszawie otworzył osobiście Prezydent RP.
Grzegorz prowadzi kursy fotograficzne dla różnych organizacji, m.in. Ośrodka Szkolenia Akademii Śląskiej w Katowicach, Rzeczników Prasowych Służby Więziennej, Akademie am Tönsberg. Jest głównym fotografem w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt w Niemczech.
Grzegorz jest autorem dwóch podręczników fotografii wydanych przez Akademię Śląską w Katowicach w 2018 i 2019 roku.

Przygotowania do projektu Polski Kalejdoskop Chicago.
Zapraszamy na zajawkę sesji zdjęciowej ! Pokazujemy tyle, by rozbudzić Twoją ciekawość! Zapraszamy na wernisaż wystawy 29 kwietnia  i na wystawę do 27 maja'23 - poniższe zdjęcia Grzegorza Grzywacza.

kaleejdoskop 1.webp
Kalejdoskop 6.webp
kalejdoskop 4_edited.jpg
Kalejdoskop 5_edited.jpg
kalejdoskop 3.webp
kalejdoskop 2_edited.jpg

Festiwal Sueños po raz drugi w Chicago 
w weekend Dnia Pamięci

Festiwal muzyczny Sueños (po hiszpańsku - Marzenia) po raz drugi w Chicago. W ubiegłorocznej pierwszej edycji festiwalowej uczestniczyło około 45 tysięcy widzów z całego kraju. Koncerty w długi weekend Dnia Pamięci odbędą się

27 i 28 maja w Grant Park, przy 337 E. Randolph St. Bilety na dwudniowe wydarzenie są już w sprzedaży (wymagane ukończone 18 lat). Główne gwiazdy wydarzenia to Wisin

Y Yandel, Grupo Firme, Feid i Nicky Jam i wielu innych artystów latynowskich.

Ceny wejściówek:

 • Bilet normalny na dwa dni: od $199 

 • Dwudniowy wstęp ogólny +: od $329  

 • Dwudniowy wstęp VIP: od $399 

 • Dwudniowe El Sueño: od $999 

A.Dali 2.jpg

SALVADOR

DALI

THE IMAGE

DISAPPEARS

THE ART INSTITUTE

OF CHICAGO

Queen i Freddie Mercury
w nowym wydaniu

Posłuchaj, jak brzmią! Patrick Meyers, wyglądający i brzmiący jak Freddie Mercury, rozpoczął prezentację utworów Queen jednorazową imprezą, która tak naprawdę trwa już 25 lat. Grupa brytyjskich superfanów - Killer Queen – przyjmowana jest na całym świecie z wielkim entuzjazmem dzięki ogromnej dbałości o szczegóły i energicznym występom.

Wybierz się na koncert zespołu, który, według wielu, jest najbardziej zbliżony do prawdziwego (Queen), jaki kiedykolwiek widzieli! 

GENESEE THEATER, 203 North Genesee St., Waukegan, IL.

16 marca 2023, czwartek, g. 7.30 pm

Bilety (od $51): tutaj

To pierwsza wystawa Instytutu Sztuki poświęcona temu malarzowi. Ekspozycja zawiera 25 obrazów, rysunków

i surrealistycznych obiektów stworzonych przez Dalego (1904-1989) u szczytu jego kariery. Na wystawie zobaczymy ikony należące do kolekcji surrealizmu Instytutu Sztuki (Wynalazki potworów (1937), Wenus z Milo z szufladami (1936) czy Twarz Mae West) oraz słynne dzieła twórcy, wypożyczone przez Instytut

z muzeów całego świata.

Zapowiada się uczta duchowa z wielką niespodzianką!

Otwarcie wystawy już 18 lutego 2023 roku; czynna będzie do

2 czerwca 2023 roku. 

Salvador Dalí był znanym hiszpańskim artystą i wybitną postacią w ruchu surrealistycznym. Jego prace inspirują wielu współczesnych artystów, między innymi Jeffa Koonsa.

Więcej informacji na temat wystawy: https://www.artic.edu/exhibitions/9713/salvador-dali-the-image-disappears.

Bilety; https://sales.artic.edu/admissions

TEDESCHI TRUCKS BAND

Nagrodzony Grammy małżeński duet Susan Tedeschi i Derek Trucks niebawem pojawią się w Chicago, a konkretnie

w Chicago Theater, by zaprezentować swój talent, znakomitych muzyków sekcji rytmicznej czy wspierających. znakomitych muzyków dętych.  Wszyscy razem wnoszą na scenę nieprawdopodobną energię, a solówki gitarowe Dereka Trucka uplasowały go w światowej czołówce gitarzystów. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że jest jednym z najlepszych na świecie! Jaki będzie koncert? Bluesowy, optymistyczny, głośny, wspaniały,z entuzjastycznymi brawami.

CHICAGO THEATER, 175 North State St., Chicago 

17 marca 2023, piątek, g. 8 pm, bilety od $35

18 marca 2023, sobota, g. 8 pm, bilety od $70

31 marca 2023, piątek, g. 8 pm, bilety od $55

1 kwietnia 2023, sobota, g. 8 pm, bilety od $70

Bilety jeszcze do kupienia: tutaj

Carmen 2.jpg
Carmen 1.jpg

Operze „Carmen” Bizeta nie można się oprzeć, od pierwszej nuty elektryzującego preludium aż do końca dramatycznego finału. To nieśmiertelna opowieść o szalonej, beztroskiej dziewczynie

i Don José, żołnierzu, którego przyciąga do niej prawdziwie „fatalne zauroczenie”. A wszystko w oprawie hiszpańskich rytmów i corridy. W Lyric Opera w Chicago „Carmen” można będzie zobaczyć od 11 marca do 7 kwietnia.

„Carmen” to opera w 4 aktach francuskiego kompozytora Georges’a Bizeta z librettem Henriego Meilhaca i Ludovica Halévy’ego, opartym na noweli Prospera Meriméego o tym samym tytule.

„Carmen” od dawna jest jedną z ulubionych oper na świecie.

W tym sezonie powraca do Chicago w niezwykle barwnej, dramatycznej produkcji firmy z dynamiczną absolwentką Ryan Opera Center, J’Nai Bridges, która obecnie cieszy się olśniewającą międzynarodową karierą, w roli tytułowej. Jej partnerem jest Charles Castronovo, jeden z najbardziej cenionych tenorów na świecie.

Bizet napisał „Carmen” na zlecenie dyrektora paryskiej Opéra-Comique Camille’a du Locle’a. Praca kompozytora nad oprawą muzyczną trwała dość długo, na przełomie lat 1874-1875. „Carmen” po raz pierwszy  wystawiono 3 marca 1875 na scenie Opéra-Comique, ale spektakl przyjęto chłodno.

Przyczyn niepowodzenia należy szukać w nowatorstwie dzieła

i synkretyzmie komizmu z tragizmem, do czego paryska publiczność jeszcze nie przywykła. Dziełu Bizeta zarzucano też cyrkową melodyjność, wulgarność głównej bohaterki oraz nieadekwatny podtytuł (opera komiczna).

Już po śmierci Bizeta jego przyjaciel Ernest Guiraud dokonał pewnych zmian w partyturze (zastąpił kwestie mówione recytatywami, wprowadził wstawki baletowe w IV akcie). Poprawiona „Carmen”, wystawiona w Wiedniu jesienią 1875 podbiła operowe sceny świata stając się jedną

z najsłynniejszych oper w historii, o ile nie najsłynniejszą

w ogóle.

Opera „Carmen” jest śpiewana po francusku z napisami w języku angielskim.

Spektakl trwa 3 godziny 25 minut z 2 przerwami.

Bilety w cenie od 70 dolarów można kupić tutaj.

Mieszkańcy Wietrznego Miasta spragnieni znanego na całym świecie irlandzkiego Draft Stout, już mogą delektować się nim! Guinness Taproom otwierzył swoją drugą lokalizację

w USA w wyjątkowych okolicznościach: połączył swoje święto z Dniem Św. Patryka.

Browar z Irlandii  mieści się w byłym terminalu kolejowym Pennsylvania Railroad przy 375 N. Morgan Street, a słynne na całym świecie piwo Guinness Draft Stout, importowane z St. James’s Gate w Dublinie zaczęło się lać w Dzień Św. Patryka,

17 marca 2023 roku.

W nowym, chicagowskim lokalu jest też dostępne piwo

z rzemieślniczych browarów miejscowych, produkujących "złoty napój" w małych ilościach.  

Lokal funkcjonuje również jako przestrzeń do wynajęcia, miejsce dla lokalnych artystów i jako mała piekarnia.

Adler Planetarium: The Dark Side of the Moon. Kosmiczny pokaz z muzyką Pink Floyd

Nieskończona przestrzeń kosmosu z muzyką jednego

z najbardziej kultowych albumów legendarnego zespołu rockowego Pink Floyd. To niezwykłe wydarzenie

znamiennym tytule "The Dark Side of the Moon" oferuje chicagowskie Adler Planetarium.

To niezwykłe epickie show łączy się z 50. rocznicą wydania albumu Pink Floyd'ów (Planetarium otrzymało specjalną licencję na wykorzystanie muzyki do pokazu)

Laserowy pokaz, odbywający się w Adler's Grainger Sky Theatre we współpracy z International Planetarium Society, będzie prezentowany przez cały rok, do 31 marca 2024. Zawsze będzie ostatnim, 45-minutowym spektaklem dnia - od poniedziałku do piątku o godzinie 3.15 po południu, zaś

w środy - 9.10 wieczorem (ostatnie wejście do Planetarium - godzinę przed jego zamknięciem).

Obowiązuje rezerwacja biletów ($20) na show + wejście do Planetarium. Rezerwacja: https://www.adlerplanetarium.org/visit/tickets/

Więcej informacji na stronie Adler Planetarium.

Miła niespodzianka dla wszystkich zwolenników zespołu Fall Out Boy, którym nie udało się  dostać na ich styczniowy koncert. Jest druga  szansa! Chicagowska grupa zagra koncert

w rodzinnym mieście na stadionie Wrigley Field

w ramach nowej trasy.

Nowa trasa Fall Out Boy nazywa się „So Much for (Tour) Dust”,

a na koncercie w Chicago będzie można zobaczyć także skład niesamowitych, towarzyszących gwieździe zespołów.

Koncert na Wrigley Field jest zaplanowany na 21 czerwca.

Z Fall Out Boy zagrają Alkaline Trio, The Academy Is… i Royal

& the Serpent.

Bilety trafią do sprzedaży 3 lutego, o 10:00am, ale ci, którzy mają dostęp do przedsprzedaży, mogli zdobyć bilet od czwartku 2 lutego o 10:00AM.

Grupa Fall Out Boy planuje wydać nowy album „So Much (For) Stardust” 24 marca, a ostatnio opublikował nowy teledysk do utworu „Love from the Other Side”.

Dla miłośników muzyki zespołu "The Beatles"

...zagrają ich fani, tworzący grupę "Rain", odtworzający utwory Beatlesów.  A robią to bezbłędnie po opanowaniu każdego utworu, gestu, niuansów legendarnej grupy.  Zdaniem krytyków, żadne inne wykonanie muzyki The Beatles nie zbliża się do tego poziomu wykonania, które wymagało mistrzostwa

i niezrównanej dbałości o szczegóły. Naprawdę charakter Beatlesów grupa Rain uchwyciła bez zarzutu.

Tylko jeden koncert w świetnym teatrze nie tylko muzycznym!

GENESEE THEATER, 203 North Genesee St., Waukegan, IL.

13 maja 2023, sobota, g. 7.00 pm

Bilety (od $69): tutaj

Brit Floyd

Muzyka legendarnego zespołu Pink Floyd jest w dobrych rękach...  Można dyskutować na temat szczegółów ich wykonania, ale generalnie ujęli mnie swoją rzetelnością

i ogromem pracy.  Covery w ich wykonaniu naprawdę brzmią bardzo dobrze i warto wybrać się na ich show do teatru w Waukegan. To świetne miejsce koncertowe, oddalone od Chicago tylko 45 mil, a dojazd trasą szybkiego ruchu jest niezwykle wygodny. 

CHICAGO THEATER, 175 North State St., Chicago 

6 maja 2023, sobota, g. 7.30 pm, bilety od $50

Bilety jeszcze do kupienia: tutaj

Trap Door new.jpg

Sztuka autorstwa Matei Vişniec, „Joan and the Fire” to kolejna propozycja niewielkiego, ale popularnego teatru Trap Door. Sztukę przetłumaczoną przez Jeremy’ego Lawrence’a wyreżyserowała Nicole Wiesner. 

„Joan and the Fire” pokazuje sposób, w jaki historia jest nieustannie przepisywana, aby lepiej służyć rządzącym. Kiedy grupa wykonawców inscenizujących życie Joanny d’Arc, dochodzi do walki o ocalenie historii, ponieważ zarówno Joan jak i aktorzy walczą o opowiedzenie swojej wersji wydarzeń.

Sztuka została specjalnie przetłumaczona dla Trap Door Theatre. Teatr wystawiał już utwory Matei Vișniec, między innymi „Jak wyjaśnić historię komunizmu pacjentom z zaburzeniami psychicznymi” i „Occidental Express”, które odniosły sukces na deskach Chicago.

Matei Vișniec to urodzony w 1956 roku rumuńsko-francuski dramatopisarz, poeta i dziennikarz mieszkający w Paryżu.

Sztuka „Joan and the Fire” będzie grana od 9 marca do 15 kwietnia 2023 roku, w czwartki, piątki i soboty o godzinie 8.00PM. Spektakl trwa 90 minut bez przerwy.

Bilety w cenie  $25, można kupić tutaj (w czwartki - dwa bilety

w cenie jednego).

Teatr Trap Door mieści się przy 1655 W. Cortland St., Chicago, IL 60622.

Wiśniowy sad – arcydzieło klasyki Antoniego Czechowa w Goodman Theatre przez cały kwiecień 2023! 

Paderewski dla Kopernika: wyjątkowy koncert połączony z występem baletowym

Po uznanych przez krytyków produkcjach „Trzech sióstr”, „Mewie” i „Wujku Wani” reżyser Robert Falls przedstawia ostatnią z czterech głównych sztuk Czechowa "Wiśniowy sad", dramat z 1903 roku, opowiadający o stracie, miłości

i o tym, jak żyć w szybko zmieniającym się społeczeństwie. 

Spektakl (grany niemal codziennie) trwa 2 godziny 40 minut

z jedną przerwą i jest polecany dla osób powyżej 14 roku życia.

Bilety w cenie od 25 do 60 dolarów można kupić tutaj.

Fundacja Kopernikowska (ang. Copernicus Foundation) zaprasza na wyjątkowy koncert “Paderewski dla Kopernika”,

w czasie którego usłyszymy utwory Ignacego Paderewskiego

w opracowaniu na orkiestrę kameralną, fortepian i balet. Wydarzenie muzyczne odbędzie się 7 maja w Centrum Kopernika.

“Paderewski dla Kopernika” to znakomity koncert, przygotowywany w ramach obchodów Roku Kopernika,

z przygotowanym specjalnie na tę okazje popisowym programem składającym się z popularnych tańców z Albumu Tatrzańskie op.9 Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fantazji Polskiej gis-moll op.19.

Premierową oprawą choreograficzną koncertu będą podhalańskie układy taneczne w polskich strojach narodowych.

Program koncertu:

 1. I.J. Paderewski- Album Tatrzańskie op.12 w opracowaniu na orkiestrę kameralną, fortepian i balet

 2. I.J. Paderewski – Fantazja Polska gis-moll op. 19 w opracowaniu na fortepian, orkiestrę kameralną i balet

Wykonanie:

Koncert “Paderewski dla Kopernika” odbędzie się 7 maja

o godzinie 6:00 wieczorem, w Centrum Kopernika, przy 5216 West Lawrence Avenue, Chicago, IL 60630.

Bilety w cenie od 35 do 65 dolarów dostępne są tutaj.

gąska_edited.jpg

W Art Gallery Kafe powtórzenie - 22 kwietnia i 29 kwietnia - spektaklu "Gąska" rosyjskiego dramatopisarza Nikolaja Kolady, przygotowanego przez chicagwski Teatr NASZ,

w reżyserii Andrzeja Krukowskiego. 

To historia artystów, żyjących w mieście bez perspektyw, którzy bardziej niż o karierę walczą o własne szczęście, muszą pogodzić się z przemijaniem, oraz zdobyć się na okazanie skrywanych uczuć i pragnień. 

„Gąska” to komedia, która nie wszystkich bawi, ponieważ ta refleksja nad zawodem aktora jest alegorią życia

i trudnych wyborów, które musimy podejmować w obliczu radykalnych zmian.

Bilety pod numerem telefonu 872-262-6050 oraz przed spektaklami. 

W Aurora Paramount Theatre dzieci uczą się ..w Szkole Rocka. Premiera musicalu odbyła się 12 kwietnia 2023 roku

Trent Stork z Paramount Theatre przygotowuje regionalną premierę „School of Rock” w teatrze Aurora w oryginalny sposób. Jeden z 21 aktorów w wieku szkolnym otrzymał właśnie możliwość rzucenia w reżysera spektaklu ciastem, w ramach systemu nagród, który zespół ustanowił. Musical będzie grany od 12 kwietnia do 4 czerwca.

Celem systemu nagród jest zapewnienie zaangażowania i rozrywki dla młodzieży podczas długiego okresu prób.

Gdy młody wykonawca dobrze sobie radzi, bardzo się stara lub wykazuje postępy, Storck i jego zespół nagradzają go złotą gwiazdą. Młoda osoba, która zbierze wystarczającą liczbę gwiazdek, otrzymuje nagrodę.

W zeszłym tygodniu otrzymała ją 13-letnia Annabel Finch z Arlington Heights, która mogła za to rzucić ciasto w twarz reżysera, co uznała za bardzo zabawne.

Annabel Finch, która grała w „A Christmas Story: The Musical” w Marriott Theatre, jest jedną z wielu młodych artystów teatralnych z przedmieść występujących w scenicznej adaptacji filmu z 2003 roku. Musical opowiada o tym jak Jack Black, początkujący muzyk rockowy, który został nauczycielem zastępczym, werbuje swoich uczniów do zespołu.

„School of Rock” to jej druga profesjonalna produkcja. Dziewczynka uważa, że granie w musicalu to świetny sposób na spędzenie czasu i chce kontynuować to zajęcie.

Dla Finch i jej młodych kolegów z obsady udział w spektaklu oznacza zwiększony wysiłek w nadążaniu za obowiązkami szkolnymi, ograniczenie zajęć pozalekcyjnych i rezygnację z czasu spędzanego z rodziną i przyjaciółmi.

Ale są to wyrzeczenia, które chętnie ponoszą początkujący zawodowcy, tacy jak Finch, 10-letnia Naya Rosalie James i 11-letni Levi Merlo.

Musical „School of Rock” będzie grany od 12 kwietnia do 4 czerwca w Aurora Paramount Theatre. Spektakl trwa 2 godziny i 30 minut i jest zalecany dla widzów od 10 lat.

Bilety w cenie od 28 dolarów można kupić tutaj.

interaktywna atrakcja_edited.jpg

Hogwart w Wietrznym Mieście otworzył swoje drzwi dla fanów Harry’ego Pottera

11 listopada zeszłego roku. Chicago jest pierwszym miastem na świecie, w którym powstała ta interaktywna atrakcja, przenosząca odwiedzających do czarodziejskiego świata zaklęć, eliksirów i quidditcha autorstwa J. K. Rowling. Jeśli jeszcze jej nie odwiedziliście to macie czas do 14 maja 2023 roku„Harry Potter: Magic at Play”; Water Tower Place, 835 N. Michigan Ave., na parterze.

Miejsce o powierzchni 30 000 stóp kwadratowych symuluje podróż Harry’ego do bycia czarodziejem angażując gości

w praktyczną grę i odkrywanie jego historii. Składa się

z następujących części:

 • Start w salonie Dursleyów.

 • Przeskok łodzią do Hogwartu.

 • Lewitowanie na zajęciach zaklęć.

 • Odpór roju kornwalijskich wróżek.

 • Ćwiczenie quidditcha.

 • Zwiedzanie grządki dyniowej Hagrida i Zakazanego Lasu.

Właściciel praw Pottera, Warner Bros., stworzył to miejsce

z Superfly X, firmą rozrywkową, która brała udział

w powstaniu ostatnich popkulturowych miejsc w Chicago „The Friends Experience” i „The Office Experience”.

Bilety (od $37,50 dla dorosłych i $29,50 dla dzieci w wieku do 9 lat) można kupić na www.HarryPotterMagicAtPlay.com.

bottom of page